Kategorie

Dostawa

Dostawa

Płatności

Płatności

REGULAMIN

Sklep internetowy, działający pod adresem www.agdkonopka.pl prowadzony jest przez Firmę Handlową Konopka w Gorlicach ul. 3 Maja 12, wpisany do ewidencji działalności gospodarczej przez Wójta Gminy Gorlice pod. nr 459 posiadającą nadany numer NIP: 738-000-10-14 oraz REGON 004408554 .

  1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci internet.

  2. Towary oferowane w sklepie są fabrycznie nowe oraz wolne od wad fizycznych i prawnych.

3.Umowa sprzedaży jest zawierana poprzez złożenie zamówienia w systemie internetowym sklepu lub telefonicznie od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 – 18.00 w sobotę od 8.00 – 14.00

4.W celu złożenia zamówienia należy wypełnić formularz zamówienia, zamieszczony na stronie internetowej sklepu. Po złożeniu zamówienia do Kupującego zostaje przesłana e-mailem wiadomość, że zamówienie zostało przyjęte do realizacji.

5.Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania zamówień.

6.W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Kupujący jest o tym niezwłocznie informowany. Kupujący decyduje czy zamówienie ma być zrealizowane częściowo, zrealizowane w późniejszym terminie czy w całości anulowane.

7.Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów.

8.Czas realizacji zamówienia wynosi:

- w przypadku płatności „za pobraniem” - 3 dni robocze od dnia złożenia zamówienia,
- w przypadku płatności przelewem (przedpłata) – 3 dni robocze od dnia zarejestrowania wpływu należnej kwoty na konto sklepu,

- odbiór osobisty pod adresem F.H.Konopka ul.3 Maja 12 ,38-300 Gorlice po wcześniejszym dokonaniu wpłaty na konto bankowe. Odbiór osobisty jest bezpłatny.

9. Po skompletowaniu zamówienia, towar wysyłany jest do Kupującego za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej. Przewidywany czas dostawy wynosi 2 dni robocze.

10. Każdej wysłanej przesyłce nadawany jest indywidualny numer, umożliwiający śledzenie przesyłki na stronie firmy kurierskiej podanej w e-mailu potwierdzającym zamówienie. Numer ten jest przekazywany Kupującemu drogą e-mail niezwłocznie po nadaniu przesyłki.

11. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT w obowiązującej stawce).

12. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Kupującego. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

13. Jako dowód zakupu wystawiany jest paragon fiskalny lub – na życzenie Kupującego - po umieszczeniu informacji w uwagach do zamówienia – faktura VAT.

14. Za zamówione towary Kupujący może zapłacić wybierając jedną z poniższych form płatności:

- przedpłata przelewem na rachunek bankowy sklepu:
F.H. JAN KONOPKA
38-300 GORLICE, UL. 3 MAJA 12
nr rachunku BANK PEKAO SA O/GORLICE_JAGIEŁŁY 6

36 1240 5110 1111 0010 5294 1693 
- za pobraniem – tylko dla zamówień do 3000 zł

15. Koszt dostawy na terenie Polski wynosi:

- 15 zł – w przypadku płatności przelewem (przedpłata)

- 20 zł – w przypadku płatności ,,za pobraniem''

16. Wszystkie zakupione produkty na stronie sklepu www.agdkonopka.pl objęte są gwarancją producenta.

Jeżeli zakupiony produkt okazał się niezgodny z zawartą umową klient ma prawo do złożenia reklamacji. Podstawą jej przyjęcia jest odesłanie produktu z załączonym dowodem zakupu oraz zgłoszeniem reklamacyjnym zawierającym dokładny opis uszkodzenia. Wzór zgłoszenia wymiany/reklamacji stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty dostarczenia. Reklamowany produkt należy odesłać na adres: FIRMA HANDLOWA KONOPKA UL. 3 MAJA 12 , 38-300 GORLICE – z dopiskiem zamówienie internetowe.

Reklamacji podlegają wyłącznie wady ukryte powstałe z winy producenta. Wszelkiego rodzaju uszkodzenia zawiązane z dostawą zakupionego towaru (np. stłuczenia, wgniecenia, połamania itp.) nie będą rozpatrywane bez sporządzenia protokołu uszkodzenia w obecności kuriera i zgłoszenia do F.H. AGD Konopka pod adres mailowy sklep@agdkonopka.pl w ciągu 24 godzin od momentu otrzymania paczki.

W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść klienta: Sprzedawca naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany produkt na pełnowartościowy. Jeżeli wymiana lub naprawa jest niemożliwa zostanie zwrócona Klientowi pełna należność za reklamowany produkt.

17. Kupujący może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od dnia odebrania przesyłki, składając OŚWIADCZENIE na piśmie. Do zachowania tego terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie może być przesłane również drogą e-mail na adres:sklep@agdkonopka.pl Wzór oświadczenie o odstąpieniu stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. Koszty zwrotu przesyłki ponosi Kupujący.

18. Towar zwracany przez Kupującego po odstąpieniu od umowy, o którym mowa w pkt. 17, nie może nosić śladów użytkowania, ma być kompletny i nie może być zniszczony. Zwracany towar należy odesłać razem z otrzymanym dowodem zakupu. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Cena zakupu zostanie zwrócona w ciągu 5 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu.

19.Dane osobowe podane na formularzu zamówienia w sklepie internetowym, są gromadzone i przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002r., nr 101, poz. 926 ze zm.). Zgromadzone dane osobowe są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów realizacji złożonych zamówień oraz informowania o promocjach i w żadnym wypadku nie będą udostępniane osobom trzecim. Każdy klient sklepu ma prawo do wglądu, modyfikacji oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych z bazy danych sklepu.

20. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny, ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002r., nr 141, poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000r., nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r., nr 144, poz. 1204).